Projekt EduQ

Platforma pre vzdelávanie

Cover of EduQ project

Výzva

Cieľom projektu je priniesť na Slovensko vzdelávanie novej generácie. Našou úlohou bolo pretaviť tento koncept vzdelávania do digitálnej podoby a vytvoriť systém, ktorý by poskytoval nástroje pre tvorbu študijných materiálov a realizáciu výučby pomocou nich.

Riešenie

V spolupráci so spoločnosťou CNC sme na základe požiadaviek zákazníka vytvorili návrh a následne aj implementáciu riešenia. Riešenie sa skladá z viacerých samostatne nasaditeľných jednotiek.

Výsledky

Vďaka agílnemu spôsobu vývoja sme zákazníkovi nasadili prvú časť aplikácie na produkčné prostredie už po necelých dvoch mesiacoch práce na projekte.

Ďalšie referencie

Máte nejaké otázky?